Verkorting van de duur van partneralimentatie: minder vechtscheidingen?

 

 

CD van jou, CD van mij? Maanden-, zo niet jarenlang gesteggel over de afwikkeling van de echtscheiding en daarna nog jaren partneralimentatie betalen aan uw ex-partner? Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt, dan is dat binnenkort verleden tijd. Deze meerderheid vindt namelijk dat de duur van partneralimentatie verkort moet worden. Het jarenlang betalen van alimentatie aan de ex-partner past volgens hen niet meer in de huidige samenleving.

 

 

Wat is het idee achter alimentatie?

Het idee achter partneralimentatie is dat exen ongeveer op hetzelfde niveau van welstand blijven. Om die reden moet de partner met het hoogste inkomen aan de ander partneralimentatie betalen. Als de ex-partners kinderen hebben, dan moet er tevens kinderalimentatie betaald worden. Op grond van de huidige wet kan degene die recht heeft op partneralimentatie nu 12 jaar lang alimentatie ontvangen. Per 1 januari 2020 zou die termijn worden teruggebracht naar 5 jaar.

 

 

Mannen vs. vrouwen

Door de indieners van het wetsvoorstel wordt gesteld dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Tegenwoordig is echter de man meestal degene die de partneralimentatie betaalt. Volgens de indieners is het niet meer van deze tijd dat de man zijn ex nog 12 jaar lang financieel moet onderhouden. De christelijke partijen zien dit echter anders; zij geven aan dat een traditionele rolverdeling vaak de keuze is van hun achterban. Daardoor trekken vrouwen bij een echtscheiding financieel vaak aan het kortste eind. Tevens blijkt uit onderzoek dat slechts zes op de tien vrouwen met een relatie, een inkomen op bijstandsniveau heeft. Toch komt het in de praktijk niet vaak voor dat er daadwerkelijk 12 jaar lang partneralimentatie betaald wordt aan de ex-partner. Het recht op partneralimentatie vervalt namelijk zodra degene die recht heeft op alimentatie een nieuwe relatie krijgt en gaat samenwonen of trouwen.

 

 

Maatschappelijke veranderingen

De nieuwe wet zal ook zorgen voor een aantal maatschappelijke veranderingen. Zo zullen vrouwen er eerder voor zorgen dat zij financieel onafhankelijk zijn van hun (ex-)partner. Daardoor zal de rolverdeling tussen mannen en vrouwen veranderen. Ook wordt verwacht dat vechtscheidingen door de wetswijziging in de toekomst minder zullen vóórkomen. Na de scheiding hoeven er namelijk op lange termijn geen afspraken meer gemaakt te worden. Daardoor zal het echtscheidingsconvenant sneller getekend worden, zo is de verwachting althans.

 

 

Het voorgaande toont aan dat economische onafhankelijkheid erg belangrijk is. Met de nieuwe wet creëert de overheid financieel bewustzijn. Het is erg belangrijk dat hier bij het aangaan van een huwelijk en gedurende het huwelijk bij wordt stilgestaan. Bezint eer ge begint! Eveneens is het ook erg belangrijk voor partijen en eventuele kinderen dat de echtscheidingsprocedure zonder al te grote problemen verloopt. Als door de invoering van het wetsvoorstel het aantal vechtscheidingen minder wordt, is dat uiteraard een mooi meegenomen resultaat! Uiteraard houden wij u over dit onderwerp op de hoogte.

 

 

Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten bij een echtscheiding? Of heeft u vragen over te ontvangen of te betalen partner- of kinderalimentatie? Neem dan contact op met een van onze echtscheidingsadvocaten. Wij staan u graag bij.