Vlogger 0fux moet negatieve uitlatingen over rapper Lexxxus verwijderen van het internet

 

De rechter heeft onlangs in kort geding beslist dat 0fux met de door hem gedane negatieve uitlatingen over rapper Lexxxus onrechtmatig heeft gehandeld. 0fux moet deze uitlatingen dan ook verwijderen van het internet en moet van de rechter op zowel zijn YouTube- als Instagrampagina een rectificatie plaatsen.

Achtergrond

Lexxxus is influencer en rapper. Ook houdt hij zich bezig met presenteren en het publiceren van video’s en vlogs op verschillende sociale mediakanalen. Sinds 2019 is Lexxxus zich bezig gaan houden met de verkoop van ‘Fehepodz’; draadloze bluetooth oortjes.
Gedaagde publiceert onder de naam 0fux vlogs en video’s op onder andere YouTube en Instagram.
In 2019 heeft gedaagde verschillende keren berichten geplaatst op YouTube en Instagram over Lexxxus, onder andere over de door Lexxxus verkochte Fehepodz en door hem georganiseerde evenementen.

Standpunten van partijen

Lexxxus heeft de rechter verzocht om te bepalen dat gedaagde alle over hem gedane uitingen op internet of andere openbare media verwijdert en verwijderd houdt.
Lexxxus stelt dat hij door deze uitlatingen in zijn goede naam en eer wordt aangetast en dat gedaagde hiermee onrechtmatig jegens hem handelt. Lexxxus probeert zich neer te zetten als jongerenhelper en inspirator en heeft daarom een zwaarwegend belang bij het verwijderen van de beledigende en onjuiste uitingen. Verder heeft hij geëist dat gedaagde een rectificatie plaatst op internet. Lexxxus heeft bovendien aangegeven dat hij door deze uitlatingen schade heeft geleden en heeft de rechter verzocht gedaagde te veroordelen tot een schadevergoeding.

Gedaagde zegt dat hij met zijn publicaties misstanden aan de kaak stelt. De door hem gedane uitingen zijn gebaseerd op feiten. Hij wil het publiek waarschuwen voor Lexxxus die door gebruik te maken van zijn bekendheid telkens geld afhandig maakt van zijn fans. Lexxxus is een ‘gangsterrapper’, zodat hij volgens gedaagde geen belang heeft bij behoud van een goede naam, maar hij juist gebaat is bij een imago van ‘bad boy’. Het belang van misstanden aan de kaak stellen en een bijdrage te leveren aan het publieke debat, is volgens gedaagde dan ook belangrijker dan het belang van Lexxxus.

Onrechtmatig handelen

De rechter stelt allereerst dat het in deze zaak gaat om een botsing tussen twee fundamentele rechten: het recht op bescherming van de goede naam versus de vrijheid van meningsuiting. Beslist moet worden welke van beide rechten in dit geval zwaarder weegt.
De rechter gaat in het vonnis ten aanzien van de verschillende uitlatingen na of hiervoor een feitelijke grondslag is. De rechter komt tot de conclusie dat die er niet is. Er is volgens de rechter daarom geen enkele rechtvaardiging voor de vertekende en schadelijke wijze waarop gedaagde zich over Lexxxus heeft uitgelaten. De rechter vindt dat gedaagde met zijn uitlatingen de grenzen van wat is toegestaan heeft overschreden en dat hij aldus onrechtmatig heeft gehandeld.

De rechter bepaalt dat gedaagde alle uitlatingen over Lexxxus moet verwijderen. Ook mag hij geen nieuwe negatieve uitlatingen over Lexxxus plaatsen en moet hij een rectificatie plaatsen op zijn YouTube en Instagrampagina. Als gedaagde niet aan het vonnis voldoet, moet hij aan Lexxxus een dwangsom betalen. Het verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen, onder andere omdat dit verzoek onvoldoende is onderbouwd.

 

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!