De Wet arbeidsmarkt in balans is aangenomen!

 

Op 28 mei jongstleden heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Eerder dit jaar is de wet al aangenomen door de Tweede Kamer. Het doel van de WAB is het verminderen van de kloof tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten en het verbeteren van de balans op de arbeidsmarkt. Werknemers met vaste contracten krijgen met de huidige regels veel bescherming, terwijl werknemers met een flexcontract nauwelijks bescherming krijgen. Door het verschil in kosten en risico’s zijn werkgevers vaak terughoudend met het geven van een vast contract. Op die manier is er een grote groep werknemers die nauwelijks perspectief heeft op zekerheid.

 

Door de WAB worden de verschillen tussen ‘flex’ en ‘vast’ verkleind. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijk om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven, terwijl flexwerk waar nodig wel mogelijk blijft. De WAB bestaat uit een pakket maatregelen dat de wet op een aantal punten verandert. Zo verandert er bijvoorbeeld een en ander met betrekking tot oproepkrachten en de WW-premie. Deze maatregelen hebben wij in een eerder artikel op onze website al inhoudelijk aan bod laten komen. Vanaf 1 januari 2020 zal het grootste deel van deze maatregelen in werking treden.

 

Daarnaast heeft minister Koolmees er ook op aangestuurd dat andere wetgeving die samenhang heeft met de WAB verder wordt uitgewerkt. De minister heeft zelf al stappen gezet door voor kerst afspraken te maken met werkgevers en werknemers rond de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Voor de ziekteregelingen geldt namelijk ook dat de stapeling van risico’s er voor zorgt dat de werkgever de werknemer geen zekerheid biedt. De nieuwe afspraken moeten de kosten en risico’s verkleinen, zonder dat zij de bescherming van de werknemers aantasten. Een deel van die afspraken treedt ook in 2020 in werking.

 

Verder moet de nieuwe wetgeving voor zzp worden uitgewerkt. Die wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

 

Tenslotte heeft de minister een commissie aangesteld, die gaat onderzoeken hoe de arbeidsmarkt van de toekomst ingericht moet worden. De minister vindt het namelijk onvoldoende dat enkel de urgente problemen van nu opgelost worden. Over de toekomst van de arbeidsmarkt moet kritisch nagedacht worden, aldus de minister. Eind 2019 komt de commissie met haar aanbevelingen.

 

Zoals u ziet zit de wetgever niet stil op het gebied van arbeidsrecht. De WAB lijkt dan ook slechts het begin van een aantal veranderingen die nodig zijn voor ‘de arbeidsmarkt van de toekomst’.

 

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze wet voor uw onderneming? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation! Wij staan u graag met raad en daad ter zijde.