Torenhoge boete vanwege schending concurrentiebeding?

 

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is een veelvoorkomend én veelbesproken verschijnsel. Vaak wordt aan de overtreding door een werknemer van een dergelijk beding ook een (forse) boete gekoppeld. Bij werkgever speelt dan de vraag of hij die boete ook in zijn geheel van de werknemer kan vorderen.  Hierover heeft de rechtbank Noord-Holland zich onlangs uitgesproken

 

Wat speelde er?

Een oud-werknemer van werkgever is in dienst getreden bij de concurrent. Op grond van het concurrentiebeding mocht was dat niet toegestaan. Naast het concurrentiebeding is ook nog een boetebeding opgenomen. Volgens de rechter zijn het concurrentiebeding én het boetebeding allebei duidelijk. Dat is een eis die gesteld wordt aan dergelijke bedingen om ook echt van toepassing te kunnen zijn. Op grond van het contract geldt een boete van € 5.000,- ineens en € 2.500,- per dag. De boete is opgelopen tot de lieve som van € 892.500,- (!), en wordt door werkgever van werknemer gevorderd. De werknemer is dan ook van mening dat de boete véél te hoog is en gematigd dient te worden.

 

De rechter gaat mee in het verweer van de werknemer en oordeelt als volgt. Een boete kan alleen gematigd worden als de ‘billijkheid’ dat toelaat. De rechter kan dus pas gebruik maken van de bevoegdheid tot matiging als de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat leidt. De rechter let dan op de werkelijke schade en de hoogte van de boete, de aard van de overeenkomst, de inhoud van het beding en alle omstandigheden van het geval.

 

Toewijzing van de boete zou in deze leiden tot betaling van een enorme boete van € 892.500,-. Dat is voor de rechter een onaanvaardbaar resultaat. Wat tevens een rol speelt, is dat de werknemer een beperkt inkomen heeft dat slechts € 500,- méér bedraagt dan het minimumloon. Verder is ook niet gebleken dat de werkgever veel schade heeft opgelopen. De rechter matigt de boete daarom tot € 4.000,-. Dat staat gelijk aan ongeveer twee maandsalarissen.

 

Maar let op: matiging van de boete is niet standaard. Alleen als het om een buitensporige situatie gaat, dan kan er gematigd worden. Als een werknemer bewust het concurrentiebeding overtreedt en de werkgever vordert vervolgens de ‘normale’ boete, dat zal doorgaans dus geen sprake zijn van matiging.

 

Heeft u hier vragen over? Of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij zijn u graag van dienst!