WhatsApp-groep met klanten en collega’s van ex-werkgever: boete voor werknemer wegens overtreding geheimhoudingsbeding

 

WhatsApp, wie gebruikt het niet? Ook in de zakelijke omgeving kijkt men doorgaans niet meer vreemd op van het aanmaken van WhatsApp-groepen. Dat kwam een werknemer, die bij zijn oude werkgever aan een contractueel geheimhoudingsbeding gebonden was, echter duur te staan. De werknemer maakte een WhatsApp-groep aan met klanten en werknemers van zijn voormalig werkgever en ging daarmee de fout in.

 

De arbeidsovereenkomst van de werknemer bevatte een (overigens vrij gebruikelijke) bepaling, die als volgt luidde: “Werknemer erkent dat hem door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden werkgevers zaak betreffende of daarmee verband houdende.” Kortom: een ruim geformuleerde geheimhoudingsverplichting.

 

De vaststellingsovereenkomst die bij einde van het dienstverband is gesloten tussen werkgever en werknemer, bepaalde vervolgens: “De aan werknemer opgelegde geheimhoudingsplicht ten aanzien van de bedrijfsaangelegenheden van werkgever in de ruimste zin des woords, blijft ongewijzigd van kracht.”

 

Door het aanmaken van een WhatsApp-groep, waarin namen en/of logo’s in combinatie met telefoonnummers van klanten van werkgever bij elkaar zijn gebracht, heeft de werknemer de hiervoor bedoelde “bijzonderheden werkgevers zaak betreffende of daarmee verband houdende” openbaar gemaakt. Het betoog van werknemer dat hij de WhatsApp-groep “per vergissing” zou hebben aangemaakt, mocht in dit kader niet baten.

 

De WhatsApp-groep kon volgens de kantonrechter in Nijmegen niet door de beugel en levert zoals gezegd een schending op van het geheimhoudingsbeding. Werkgever heeft bovendien aangetoond dat de WhatsApp-groep voor de uitgenodigde deelnemers zichtbaar blijft, ook al wordt de groep niet actief gebruikt en/of hebben deelnemers de groep inmiddels verlaten of zijn ze uit de groep verwijderd. Dit leidde ertoe dat de verzameling van gegevens in dit concrete geval zichtbaar bleef voor een groep van maar liefst 135 deelnemers.

 

Hoewel de niet zo verstandige actie van de werknemer weliswaar een schending van het geheimhoudingsbeding oplevert, heeft de kantonrechter de door werkgever gevorderde boete wél gematigd van € 25.000,- tot € 7.000,-. Immers, een boete kan volgens de wet worden gematigd “indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.” Kortom: er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Die waren er volgens de kantonrechter in dit geval wel: de kantonrechter neemt aan dat werknemer de WhatsApp-groep per ongeluk heeft aangemaakt, op zijn nieuwe telefoon. Ook speelt mee dat het onduidelijk is welke schade de voormalig werkgever nu exact geleden heeft, én het feit dat de ex-werknemer een gezin heeft te onderhouden. Een boete van € 25.000,- is dan financieel bezwaarlijk. Werknemer komt er dus vanaf met € 7.000,- boete.

 

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

Vragen over het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst of over andere arbeidsrechtelijke kwesties? SPEE advocaten & mediation is uw sparringpartner.