Werkgever, bent u al WAB-proof? Deel 2: ontslagrecht en transitievergoeding

 

De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Vorige week informeerden wij u al over de wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid. Maar wist u dat de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor álle werkgevers belangrijk is, omdat ook het ontslagrecht én de berekening van de transitievergoeding verandert?

 

In de eerste plaats wordt het bestaande systeem van ontslaggronden (te vinden in artikel 7:669 lid 3 BW) aangevuld met de zogenaamde i-grond, ook wel cumulatiegrond genoemd. Waar het momenteel nog zo is dat een werkgever voor een rechtsgeldig ontslag in een procedure voor de kantonrechter een “voldragen” ontslaggrond moet hebben, kan er vanaf januari 2020 ontslag worden aangevraagd vanwege een combinatie van de verschillende ontslaggronden!

 

De bedoeling van de wetgever is om het voor u als werkgever aantrekkelijker te maken om uw medewerkers een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, omdat het weer makkelijker zou worden om  - indien noodzakelijk - afscheid te nemen van de betreffende medewerker.

 

Dat afscheid nemen op basis van de cumulatiegrond kán echter een prijskaartje hebben: een rechter kán een hogere transitievergoeding aan de betreffende werknemer toekennen. Dit is een discretionaire bevoegdheid van de rechter. De extra vergoeding is maximaal 50% van het bedrag aan transitievergoeding waarop werknemer recht heeft. Wij zijn nu al nieuwsgierig naar de eerste jurisprudentie van de kantonrechters die dit in concrete gevallen zal gaan opleveren!

 

Dan de transitievergoeding. U bent er ongetwijfeld mee bekend dat er momenteel pas recht is op een transitievergoeding bij een dienstverband dat ten minste twee jaar heeft geduurd. Dat gaat veranderen: vanaf volgend jaar bestaat er vanaf dag 1 recht op transitievergoeding, en wel indien de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege de keuze van u als werkgever. Dat wil zeggen dat óók een transitievergoeding betaald moet worden als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt doordat deze niet wordt verlengd, én bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd.

 

De formule voor berekening van de transitievergoeding naar rato wordt: (bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).  De opbouw
wordt voor iedereen 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Ook wordt de hogere opbouw na 10 dienstjaren afgeschaft. Voor medewerkers met een langdurig dienstverband heeft dit dus ook gevolgen.

Tot zover deel 2. Volgende week bespreken we de aanstaande wijzigingen omtrent de financiering van de WW. Vragen over wat de WAB concreet voor uw onderneming gaat betekenen? Stel ze aan de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten & mediation!