Werkgever, bent u al WAB-proof? Deel 3: financiering van de WW en informatieplicht

 

Deze week ons derde en laatste deel van bijdragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De WAB brengt namelijk wijzigingen in de financiering van de WW met zich mee én introduceert voor u als werkgever een informatieplicht.

 

Zoals we al eerder bespraken, is de achterliggende gedachte van de WAB dat werkgevers geprikkeld worden om minder flexibele en meer vaste arbeid in te zetten. In dat kader wordt niet alleen de wetgeving rondom flexibele arbeid en het ontslagrecht gewijzigd, maar draait men spreekwoordelijk ook aan de knoppen van de Werkloosheidswet.

 

Momenteel is het zo dat de sector de hoogte van de WW-premie bepaalt. Met de WAB wordt dat anders en gaat het soort overeenkomst (vast of flexibel)
de hoogte van de WW-premie bepalen. De sectorfondsen zullen worden opgeheven.

 

Voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst met vaste urenomvang wordt de WW-premie lager (tenzij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd wordt beëindigd tijdens de proeftijd). Zo moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om dergelijke vaste contracten aan te bieden.

 

Deze wijzigingen treden per 1 januari 2020 in werking.

 

Ook relevant is de informatieplicht voor werkgevers. U dient uw werknemers schriftelijk of elektronisch te informeren of hun arbeidsovereenkomst:

  • een uitzendovereenkomst of een payrollovereenkomst is (voor de wijzigingen op het gebied van payroll verwijzen we u naar Deel I van deze serie);
  • voor onbepaalde tijd is aangegaan (verplichte informatie op de loonstrook);
  • een oproepovereenkomst is (ook hier verwijzen we u naar Deel I van deze serie, aangezien er op dit gebied het nodige gaat veranderen).

 

Dit was onze serie over de WAB. Natuurlijk valt er nog veel meer over te schrijven en te vertellen. Ontwikkelingen vanaf volgend jaar delen we natuurlijk met u. Houd u onze website en social media in de gaten. Is de WAB nog geen gesneden koek voor u? Neemt u gerust contact op met de arbeidsrechtspecialisten van SPEE advocaten & mediation.