Het verrichten van werkzaamheden betekent nog niet ‘welbewust instemmen’ met lagere functie en lager loon!

 

Regelmatig wordt er door werknemers en werkgevers geprocedeerd over conflicten die verband houden met reorganisaties die worden doorgevoerd, met wijzigingen voor de functies van het personeel en hun loon.

 

In dat kader heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, onlangs een voor de arbeidsrechtpraktijk interessante uitspraak gewezen. Het ging in die zaak over een werkgever die vanwege bedrijfsorganisatorische redenen een reorganisatie doorvoerde met (nadelige) gevolgen voor de functies en salarissen van het personeel. Het merendeel van het personeel stemde met de wijzigingen in. Een enkele werknemer stemde echter níet in met de wijzigingen. De werkgever in kwestie trok zich hier echter niets van aan en voerde de wijzigingen toch door. Het loon van de werknemer werd enerzijds bevroren, en anderzijds middels een overgangsperiode van 2 jaar stapsgewijs verlaagd. Daarop startte de werknemer een procedure bij de rechter om de nadelige gevolgen voor zijn salaris aan te vechten. De kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk. In hoger beroep wees het gerechtshof de loonvorderingen van de werknemer echter alsnog af. Daarop heeft de werknemer tegen het oordeel van het gerechtshof cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

 

Over de vraag of de werkgever het loon van de werknemer mocht verlagen, oordeelde de Hoge Raad als volgt. Een werkgever mag pas erop vertrouwen dat een werknemer een functie heeft aanvaard die voor hem een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden meebrengt, wanneer op grond van verklaringen of gedragingen van de desbetreffende werknemer mag worden aangenomen dat hij welbewust met die nieuwe functie heeft ingestemd.

 

Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep dat de werknemer de nieuwe functie met het bijbehorende lagere loon had aanvaard, op de enkele grond dat de werknemer de bij die functie behorende werkzaamheden is gaan verrichten. Dit is juridisch gezien echter géén juist oordeel. De enkele omstandigheid dat de werknemer de nieuwe functie is gaan uitoefenen, is namelijk onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de werknemer ‘welbewust heeft ingestemd’ met de nieuwe functie en het bijbehorende lagere loon. In dat kader geldt immers dat een werknemer in de verhouding tot zijn werkgever verplicht is de bedongen arbeid te verrichten, want als de werknemer de opgedragen werkzaamheden niet verricht dan kan dat als werkweigering worden beschouwd. Hier komt nog bij dat de werknemer tegen de werkgever in kwestie uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij niet akkoord was met de indeling in de nieuwe functie met het lagere loon. Reden waarom de Hoge Raad de uitspraak in hoger beroep van het gerechtshof vernietigde.

 

Kortom, werkgevers zullen er dus niet zomaar op mogen vertrouwen dat een werknemer zich bij de nieuwe functie met het lagere loon heeft neergelegd, alleen maar vanwege het feit dat de werknemer de nieuwe werkzaamheden is gaan verrichten. Maar werknemers doen er in situaties als hierboven wél verstandig aan om duidelijk aan hun werkgever te laten weten dat zij níet akkoord zijn met de indeling in de nieuwe functie met het lagere loon.

 

Heeft u vragen? Of wilt u graag advies? Neem dan vrijblijvend contact op met SPEE advocaten & mediation. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!