Werkgevers opgelet: nieuws over nadere invulling compensatieregeling slapende dienstverbanden (WCT)

 

Dat de Hoge Raad het “slapend” houden van dienstverbanden van zieke werknemers onwenselijk acht, is inmiddels bekend. Voor u als werkgever is het belangrijk om te weten dat de Wet Compensatie Transitievergoeding (WCT) het mogelijk maakt om vanaf 1 april 2020 compensatie aan te vragen als u een werknemer ontslaat die meer dan 2 jaar ziek is.

 

Immers, een zieke werknemer heeft recht op een transitievergoeding, indien hij/zij na 2 jaar ziekte wordt ontslagen (doorgaans na toestemming van het UWV dan wel na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst). Die betaalde transitievergoeding kunt u als werkgever terugkrijgen.

 

Maar let op: afgelopen vrijdag 13 december 2019 heeft Minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin relevante informatie over slapende dienstverbanden en de onduidelijkheden die er nog bestaan. Samengevat komt dit op het volgende neer:

 

1. Ook zogenaamde “Xella-vergoedingen” zullen door het UWV worden gecompenseerd: dit zijn vergoedingen die betaald worden door werkgever als de beëindiging op verzoek van werknemer plaatsvindt;

 

2. Een beëindigingsovereenkomst die nog in 2019 gesloten is, met een einddatum van het dienstverband in 2020 wordt tóch conform de spelregels van 2019 afgewikkeld;

 

3. Het overgangsrecht voor compensatie wordt niet aangepast. Hierdoor zal het UWV vanaf 2020 de transitievergoeding compenseren aan de hand van de nieuwe spelregels, óók als het einde van de 104-weken-wachttijd vóór 2020 is gelegen en de oude (en dus hogere) transitievergoeding verschuldigd is. Volgens de Minister zijn werkgevers inmiddels voldoende geïnformeerd en gewaarschuwd om slapende dienstverbanden te beëindigen;

 

4. De Minister adviseert werkgevers om nog vóór 1 januari 2020 slapende dienstverbanden te beëindigen om zodoende de hoge compensatie te behouden.

 

5. De ‘brutoloon’-voorwaarde in de compensatieregeling zal alsnog NIET per 1-4-2020 in werking treden (vervroegde IVA, vangnetters, loonsubsidies, etc.).

 

6. De langere beslistermijn van zes maanden gaat gelden voor alle gevallen waarin het einde van de 104-weken-wachttijd is gelegen voor 1-4-2020. Betaling op of na 1-4-2020 maakt een dergelijk geval geen ‘nieuwe aanvraag’, nu de wachttijd beslissend is.

 

Meer informatie? Bel of mail ons gerust! 043 365 20 88 of info@spee-advocaten.nl