Werkgever die een foto op Facebook plaatst van werknemer waarop hij zittend op een wc zit met wc-rol in zijn hand, moet schadevergoeding betalen!

 

Wat was er in deze zaak aan de hand?

 

In maart 2017 heeft de directeur van werkgever (vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen) een foto van werknemer geplaatst op de Facebookpagina van de politieke partij waarvoor werknemer politiek actief is. Op de foto is werknemer zittend op een wc te zien met een wc-rol in zijn hand. Werknemer vordert hiervoor schadevergoeding van € 2.500,- wegens aantasting van zijn eer en goede naam.

 

De rechter oordeelt hierover als volgt:

Werkgever voert o.a. als verweer aan dat de foto met toestemming van werknemer is gemaakt, dat het plaatsen van de foto op facebook niet als doel had om werknemer in zijn goede naam aan te tasten en dat de foto zonder nadere toelichting is geplaatst. Bovendien, zo stelt werkgever: “gaan ook politici naar het toilet en moet werknemer er rekening mee houden dat zijn beeltenis van tijd tot tijd op het internet verschijnt.”

 

De vraag die de kantonrechter moet beantwoorden, is of werkgever door het plaatsen van de foto onrechtmatig jegens werknemer heeft gehandeld.

Bij de beoordeling van die vraag geldt dat er sprake is van een botsing tussen twee fundamentele rechten, namelijk enerzijds het recht van werknemer op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, en anderzijds het recht van werkgever op vrijheid van meningsuiting. Het antwoord op de vraag welke van deze rechten (die in principe gelijkwaardig zijn) het zwaarst wegen, moet worden gevonden door een afweging te maken van alle omstandigheden van het geval. In dat kader oordeelt de rechter als volgt.

 

Daargelaten dat de foto met toestemming van werknemer is gemaakt en dat de foto slechts 3 uur op de facebookpagina van de politieke partij heeft gestaan, heeft werkgever géén enkel te rechtvaardigen (algemeen) belang aangevoerd om op deze wijze gebruik te maken van de foto van werknemer. Gelet op het conflict dat werkgever met werknemer had, lijkt het er sterk op dat werkgever de foto geplaatst heeft met als enige doel de werknemer belachelijk te maken. De door werkgever aangevoerde omstandigheid dat “ook politici naar het toilet gaan” en dat “een politicus er rekening mee moet houden dat zijn beeltenis van tijd tot tijd op het internet verschijnt” betekent niet dat een smadelijke foto van een politicus op een facebookpagina van een politieke partij (waarvoor de werknemer politiek actief is en in de gemeenteraad zit) mag worden geplaatst. Daar komt bij dat op het tijdstip van het plaatsen van de foto de gemeenteraadsverkiezingen (waarvoor werknemer zich opnieuw kandidaat had gesteld) eraan kwamen. Daarom valt niet uit te sluiten dat van de foto schadelijke werking is uitgegaan voor wat betreft het aantal stemmen dat op werknemer en zijn politieke partij is uitgebracht.

 

De kantonrechter oordeelt dat werkgever over de grens van het toelaatbare is gegaan en acht het handelen van werkgever dan ook onrechtmatig. Daarom veroordeelt de kantonrechter de werkgever om een schadevergoeding van € 500,- aan werknemer te betalen. Daarbij neemt de kantonrechter mee dat de foto slechts gedurende korte tijd op de facebookpagina heeft gestaan en dat bij de foto geen compromitterende tekst was geplaatst.

 

Tip:

Werkgevers moeten niet alleen om bovenstaande redenen bedachtzaam zijn met het online plaatsen van foto’s van werknemers, maar ook omdat dit onder de AVG niet zomaar is toegestaan!

 

Werknemer heeft daarnaast o.a. betaling van € 100,- gevorderd, omdat dit bedrag in zijn ogen ten onrechte door werkgever in mindering is gebracht op zijn salaris onder het mom van ‘inhouding werkkleding vergoeding’. Werkgever voert als verweer aan dat werknemer zijn werkschoenen niet heeft ingeleverd en dat zij om die reden € 100,- heeft ingehouden. Het ligt op de weg van werknemer om aan te tonen dat hij dit wel heeft gedaan. Dit heeft werknemer echter nagelaten. Deze vordering van werknemer wordt daarom afgewezen.

 

Tip:

Het klinkt misschien als een open deur, maar toch gaat het in de praktijk nog wel eens mis: zorg dat goed geregistreerd wordt welke bedrijfseigendommen ingeleverd zijn, zodat dit later niet tot discussies kan leiden.

 

Heeft u vragen? Of wilt u graag advies? Neem dan vrijblijvend contact op met SPEE advocaten & mediation. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!