Week 18 - Werknemer stelt (met succes) forse loonvordering in op werkgever wegens overwerk!

 

Onlangs heeft de rechtbank Limburg zich moeten buigen over een zaak waarin een werknemer een loonvordering wegens verricht overwerk had ingesteld op zijn ex-werkgever. De werknemer vordert betaling van 3284,45 overuren. De werknemer heeft zijn loonvordering grotendeels onderbouwd door een aantal urenstaten als bewijsstuk in te dienen. Alleen over een periode van 15 maanden ontbreken urenstaten. De werkgever betwist de loonvordering, en stelt dat de werknemer de urenstaten heeft meegenomen zonder toestemming van werkgever, waardoor niet meer gecontroleerd kan worden of de betreffende urenstaten de originele zijn en/of hiermee ‘geknoeid’ is.

De kantonrechter overweegt dat op de werkgever de verplichting rust om de administratie van o.a. de gemaakte overuren bij te houden. Als de werkgever een overwerkclaim betwist, dan zal hij zijn betwisting in principe mede moeten motiveren aan de hand van zijn administratie, die hij dan ook als bewijsstuk moet indienen. Wanneer de werkgever voldoende gemotiveerd betwist dat de werknemer recht heeft op een overwerkvergoeding, dan geldt als uitgangspunt dat de werknemer dan vervolgens zijn claim nader moet bewijzen.

De werkgever in kwestie heeft geen deugdelijke, sluitende, administratie bijgehouden. Naast de vermelding op de urenstaten heeft de werkgever namelijk geen andere administratie bijgehouden van overuren, vakantiedagen en ander opgenomen verlof. De werkgever heeft ook geen andere bewijsstukken ingediend waaruit blijkt dat de door de werknemer ingestelde claim ongegrond is. Om die reden wijst de kantonrechter de gevorderde overwerkvergoeding toe, althans voor wat betreft de periode waarover de werknemer urenstaten getoond heeft. Dit betekent dat de werkgever in kwestie nog een bedrag van bijna € 32.000,- bruto aan de werknemer dient te betalen. Over de periode van 15 maanden waarover de werknemer geen urenstaten getoond heeft, heeft de werknemer niet (voldoende) aangetoond dat hij gedurende die periode overwerk verricht heeft. Dat deel van de loonvordering wordt daarom afgewezen.

In de praktijk komen dergelijke claims regelmatig voor, zeker wanneer er in de arbeidsovereenkomst geen (duidelijke) afspraken zijn gemaakt over overwerk. Het is daarom voor werkgevers belangrijk dat zij een deugdelijke, sluitende administratie bijhouden van de gewerkte uren en gewerkte overuren, en ook van de door de werknemer genoten vakantiedagen en ander opgenomen verlof. En gedoog overwerk ook niet stilzwijgend. U zult anders namelijk niet de eerste werkgever zijn die zich achteraf tegen een overwerkclaim moet verweren, of misschien zelfs als werkgever wel aansprakelijk wordt gesteld wanneer de werknemer van mening is dat hij een burnout heeft opgelopen als gevolg van de vele gewerkte overuren!

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij zijn u graag van dienst.

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.