Wet Herziening Partneralimentatie

 

Zoals bekend wachten we al enige tijd op de inwerkingtreding van de Wet Herziening Partneralimentatie.

 

De verwachte datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020.

 

In eerste instantie was het de bedoeling dat het huidige systeem rondom de bepaling van partneralimentatie radicaal op de schop zou gaan. Inmiddels is echter van radicaal op de schop gaan c.q. een drastische herziening, geen sprake meer. Het (meermaals herziene) wetsvoorstel, dat thans voorligt, ziet enkel nog op aanpassing van de duur van de partneralimentatieverplichting.


De wijze van berekening van de partneralimentatie en de grondslag van de alimentatieberekening (draagkracht/behoefte en niet verlies aan verdien–capaciteit van de alimentatiegerechtigde partner) blijft – ook na invoering van de Wet Herziening Partneralimentatie – het uitgangspunt.

 

Ten aanzien van de aanpassing van de duur van de partneralimentatie (op dit moment gelijk aan de duur van het huwelijk bij huwelijken van vijf jaar of korter, óf 12 jaar bij huwelijken van vijf jaar of langer, of bij huwelijken waaruit kinderen zijn geboren), wordt aangepast.

 

In de nieuwe situatie, is de hoofdregel dat de duur van de partneralimentatie vijf jaar is, tenzij de rechter op grond van de redelijkheid en billijkheid een andere termijn vaststelt. Ook is de termijn langer, indien er uit het huwelijk kinderen zijn geboren. In dat geval duurt de partneralimentatiever­plichting voort, tot het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. Ook gelden er langere partneralimentatieverplichtingen, voor huwelijken van 15 jaren en langer (een en ander in combinatie met hogere leeftijd(en) van de alimentatie­plichtige en/of alimentatiegerechtigde partner).

 

Wenst u meer informatie over partneralimentatie of andere familierechtelijke aangelegenheden?

 

Neem dan gerust contact op met ons kantoor (E: info@spee-advocaten.nl / T: 0031-(0)43-365 20 88).