Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

 

Als een werknemer ziek wordt dan is dat zowel voor hemzelf, als voor de werkgever, natuurlijk erg vervelend. In Nederland is er allerlei regelgeving die op dit soort situaties ziet. Door veel werkgevers worden de regels in Nederland als erg belastend en vaak ook kostbaar ervaren. Vooral kleine werkgevers lopen hier vaak tegenaan.

 

In Nederland wordt de werknemer bij ziekte beschermd. Er heerst nu echter een tendens om werkgevers meer tegemoet te komen. Zo ligt nu het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA ter internetconsultatie. Het wetsvoorstel moet loondoorbetaling bij ziekte goedkoper maken voor werkgevers door de financiële tegemoetkoming. Daarnaast wordt onzekerheid bij werkgevers weggenomen, omdat het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie inspanningen leidend wordt. Dat betekent voor werknemers waarschijnlijk dat zij eerder een WIA-uitkering in plaats van loon zullen ontvangen. Daarbij geldt wel dat WIA-gerechtigden vijf jaar meer zekerheid krijgen over het behoud van hun WIA-uitkering als zij gaan werken.