Wetsvoorstel tegen excessief lenen bij eigen vennootschap in consultatie

 

Staatssecretaris Snel van Financiën wil tegengaan dat directeuren-grootaandeelhouders en andere houders van een aanmerkelijk belang in de vennootschap belastingheffing ontlopen door geld uit de onderneming te halen. Hiervoor heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap in consultatie gebracht.

 

Geld lenen in plaats van uitkeren

De hiervoor genoemde aanmerkelijkbelanghouders hebben zeggenschap in een onderneming, doordat ze naast aandeelhouder ook werknemer of directeur zijn van de onderneming. Ze hebben de mogelijkheid om geld te lenen van het bedrijf in plaats van dat geld als loon of als dividend uit te keren. Op die manier is het mogelijk om de belastingheffing over dit geld uit te stellen.

 

Belasting betalen

De staatssecretaris wil daar per 1 januari 2022 een eind aan maken. De aanmerkelijkbelanghouder moet belasting gaan betalen wanneer hij meer dan € 500.000,- schuld heeft aan zijn eigen vennootschap. Om dat te bewerkstellingen moet de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 worden aangepast.

 

Het aantal leningen

Volgens de belastingaangiftes van 2016 waren er ongeveer 355.000 ‘aanmerkelijkbelanghuishoudens’. Daarvan was in 61 procent van de gevallen een lening aangegaan bij de eigen vennootschap, voor in totaal een bedrag van 55 miljard euro.

 

Het wetsvoorstel is nu in consultatie gebracht en hier kan tot 1 april 2019 op gereageerd worden. Wij houden u op de hoogte van het verloop!

 

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten! Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!