Week 6 - Zieke werknemer (burn out) neemt zelf ontslag; werkgever moet loon doorbetalen!

 

Wanneer een werknemer ontslag neemt, eindigt daarmee normaal gesproken het dienstverband. De afwikkeling van het dienstverband geschiedt in de regel probleemloos. Maar soms krijgt de werknemer later spijt van zijn beslissing, en komt daarop terug en vordert vervolgens doorbetaling van het loon.

 

Dit was onlangs aan de hand in een zaak waarin een werkneemster, die kampte met een burn-out, ontslag nam. Later kreeg de werkneemster spijt van haar ontslagname. De advocaat van de werkneemster riep vervolgens de vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst in en vorderde doorbetaling van het loon. Hierover wordt vervolgens geprocedeerd, in eerste instantie bij de kantonrechter, en later in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 

Dat werkneemster heel duidelijk ontslag had genomen, stond als een paal boven water. Maar het argument van werkneemster was dat, op het moment dat zij ontslag nam, zij niet in staat was om haar wil te bepalen, omdat zij handelde onder invloed van een tijdelijke geestelijke stoornis.

 

Hoezeer haar werkgever destijds de uitlatingen van werkneemster heeft opgevat en ook mocht opvatten als een ontslagname, de werkgever mag de werkneemster uiteindelijk toch niet aan haar ontslagname houden. In deze zaak is namelijk niet vast komen te staan dat werkgever door de ontslagname door werkneemster relevant nadeel heeft geleden.

 

De rechter moet vervolgens beoordelen of aannemelijk is dat de geestvermogens van werkneemster ten tijde van de ontslagname inderdaad waren gestoord; en of sprake is van een causaal verband tussen de stoornis en de ontslagname. Op grond van de wet wordt zo’n causaal verband aanwezig geacht wanneer de rechtshandeling nadelig was voor degene die zich op de stoornis beroept, in dit geval de werkneemster dus. De rechter oordeelt dat in deze zaak de ontslagname nadelig is voor werkneemster, nu zij door beëindiging van het dienstverband geen inkomen meer heeft, omdat zij door de ontslagname niet voor een Ziektewet- of Werkloosheidsuitkering in aanmerking komt.

 

Blijft dus nog over de vraag of werkneemster ten tijde van haar ontslagname aan een geestelijke stoornis leed. De rechter beantwoordt deze vraag bevestigend op grond van de volgende feiten en omstandigheden.

 

Uit de processtukken blijkt dat werkneemster al geruime tijd last had van stress- en spanningsklachten. Weliswaar ontbreekt een ‘harde’ medische diagnose voor wat betreft de gezondheidstoestand van werkneemster op de datum van haar ontslagname, maar voor de beoordeling van de vraag of op die datum sprake was van een geestesstoornis is dit niet zonder meer vereist. Waar het om gaat is of, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aannemelijk is dat werkneemster ten tijde van haar ontslagname leed aan een geestesstoornis die het vermogen om rekenschap te geven van de strekking en de gevolgen van de ontslagname ernstig beperkt. Op basis van de voorhanden zijnde medische informatie, waaruit blijkt dat werkneemster kort na haar ontslagname in ieder geval kampte met een burn-out, althans depressie, oordeelt de rechter dat werkneemster ten tijde van haar ontslagname kampte met een geestelijke stoornis. Daarmee is voldoende aannemelijk dat zij haar ontslag onder invloed van deze stoornis heeft genomen en dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat werkgever de werkneemster aan haar ontslagname houdt. De werkneemster heeft zich dus terecht beroepen op de vernietiging van haar ontslagname. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst zal voortduren en dat de loonvordering van werkneemster wordt toegewezen.

 

In onze praktijk krijgen wij zeer regelmatig vragen van of over werknemers, die ontslag hebben genomen, terwijl zij met een burn-out of depressie kampten. De zaak waarover het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest oordelen, staat dus zeker niet op zichzelf.

 

Let wel: het vernietigen van een ontslag kan natuurlijk niet zomaar, maar zal altijd van de omstandigheden van het geval afhangen. Een werknemer zal bovendien zijn standpunt altijd goed moeten onderbouwen met medische stukken.

 

Als uw werknemer ontslag neemt, terwijl de werknemer met een burn-out of depressie kampt, dan is het dus verstandig om te onderzoeken of werknemer ook echt beoogd heeft om ontslag te nemen. Hoe u dat het beste kunt doen, zal van geval tot geval verschillen. In elk geval is het vaak verstandig om schriftelijk aan de werknemer te bevestigen dat hij ontslag genomen heeft en dat daarmee het dienstverband ten einde komt, en de werknemer ook te wijzen op mogelijke risico’s voor wat betreft de WW-uitkering en/of Ziektewet-uitkering. Neem ook altijd contact op met uw advocaat om te overleggen of aanvullende maatregelen nodig zijn, en hoe u het beste kunt handelen.

 

Heeft u hier vragen over, of advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde!

 

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.